Semināri un konferences2003.gada 20.maija seminārs "Aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības uz personisko brīvību un drošību: Latvijas prakse Eiropas Cilvēktiesību konvencijas gaismā"

2002.gada 31.janvāra seminārs "Diskriminācija pēc etniskās pazīmes: Latvija un Eiropas Savienība"

2001.gada 21.-22.jūnija konference "Cilvēktiesības un valodu likumdošanas īstenošana"

2001.gada 7.-8.maija seminārs "Eiropas konvencija par pilsonību - kopīgās problēmas un risinājumi pilsonības jomā"

2000.gada 29.septembris. Helsinku nobeiguma akta 25.gadadienas atzīmēšana, izdodot grāmatu "Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā"

2000.gada 29.septembra konference "Vārda brīvība: Latvijas tiesu prakse Eiropas Cilvēktiesību konvencijas kontekstā"

1999.gada 12.novembra konference "Informācijas pieejamība valsts institūcijās"

1999.gada 17.septembra konference "Tiesības uz taisnīgu tiesu Latvijā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā"

1999.gada 15.jūnija apaļā galda diskusija "Personas vārds un cilvēktiesības"