Publiskās lekcijasBizness un cilvēktiesības. Prof G.Alfredsona 2003.gada 13.februāra lekcija Latvijas Universitātē

Kā padarīt Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju par īstenību. Prof O.Espersena 1998.gada 11.decembra lekcija Latvijas Universitātē

Apvienoto Nāciju Organizācija un cilvēktiesības. Prof G.Alfredsona 1999.gada 10.novembra lekcija Latvijas Universitātē