Pasākumi ārvalstīsEiropas Padomes pirmā konference pilsonības jautājumos "Tendences un attīstība nacionālajos un starptautiskajos tiesību aktos par pilsonību"


Eiropas Padomes pirmā Vidusjūras valstu konference "Par mieru Vidusjūras reģionā ar solidaritātes un interkulturālisma palīdzību"


Eiropas Padomes (Council of Europe) rīkotie pasākumi


Eiropas tiesības studējošo asociācijas (European Law Students Association - ELSA) rīkotie pasākumi


Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācijas (Organization for the Security and Cooperation in Europe - OSCE) rīkotie pasākumi