Starptautiskās organizācijas, kas darbojas cilvēktiesību jomāUnited Nations Organization - Apvienoto Nāciju Organizācija
http://www.un.org


United Nations Educational, Scientific and Ciltural Organization (UNESCO) - ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
http://www.unesco.org


Division of Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance - Cilvēktiesību, demokrātijas, miera un tolerances nodaļa
http://www.unesco.org/human_rights/index.htm


International Labour Organization - Starptautiskā darba organizācija (ILO)
http://www.ilo.org


Council of the Baltic Sea States - Baltijas jūras valstu padome
http://www.cbss-commossioner.org


Organization for Security and Co-operation in Europe - Eiropas Drošības un sadarbības organizācija
http://www.osce.org


Council of Europe- Eiropas Padome
http://www.coe.fr


European Court of Human Rights - Eiropas Cilvēktiesību tiesa
http://www.echr.coe.int


Human Rights Watch
http://www.hrw.org