Nevalstiskās organizācijas, kas risina cilvēktiesību jautājumus



Cilvēktiesību atbalsta tīkls
Tukuma nodaļa

Talsu iela 5, Tukums, LV-3101
Tālr. 31 81021
E-pasts: ct_tuk@tukums.parks.lv
http://nvo.tukums.parks.lv/cat


Eiropas Padomes Informācijas un dokumentācijas centrs

Kr.Barona iela 14-312, Rīga, LV-1423
Tālr. 7286865
E-pasts: centre@coecidriga.lv
www.coecidriga.lv


Glābiet bērnus, Latvijas nodaļa

Akas iela 4, Rīga, LV-1050
Tālr. 7285674

Homoseksualitātes Informācijas centrs (HIC)

p/k 65, Rīga, LV-1001
Tālr. 9519551
E-pasts: gay@gay.lv
www.gay.lv


Neatkarīgais Informācijas un Pētniecības birojs

Brīvības iela 68, Rīga, LV-1011
Tālr./fakss: 7845303, 7845304
E-pasts: birojs@nip.eunet.lv
www.nip.lv
www.inform.lv


Latvijas bērnu fonds

Brīvības gatve 310-75, Rīga, LV-1006
Tālr. 7542072

Latvijas bāreņu biedrība

Elizabetes iela 27-4, Rīga, LV-1010
Tālr. 7322477

Latvijas Cilvēktiesību komiteja

Dzirnavu iela 102a, Rīga, LV-1050
Tālr. 7285633; fakss 7288883
E-pasts: ilga@lhrc.lv
www.lhrc.lv/lhrc_l.htm


Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs

Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Tālr. 7039292
E-pasts: office@ihf-hr.org
www.ihf-hr.org/lchres.htm


Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija

Slokas iela 37, Rīga, LV-1007
Tālr. 7613638

Latvijas Nevalstisko organizāciju centrs

Akas iela 5/7 - 11 Rīga, LV 1011
Tālr. 7312606; fakss 7312550
E-pasts: info@ngo.org.lv
www.ngo.org.lv


Latvijas Sarkanais Krusts

Skolas iela 1, Rīga, LV-1010
Tālr./fakss 2275635, 7310902

SIA Baltijas Insaits
Pedagoģisko un sociālo pētījumu centrs

Brīvības iela 111-39 Rīga, LV-1001
Tālr. 7371770

Sorosa fonds - Latvija

Kr. Barona iela 31, Rīga, LV-1722
Tālr. 7280641; fakss 7821251
E-pasts: sfl@sfl.lv
www.sfl.lv