Organizācijas
Cilvēkiesību organizācijas Latvijā

Valsts institūcijas, kas risina cilvēktiesību jautājumus

Nevalstiskās organizācijas, kas risina cilvēktiesību jautājumus

Latvijas Cilvēktiesību institūtsStarptautiskās un ārvalstu cilvēktiesību organizācijas


Ārvalstu akadēmiskās organizācijas (cilvēktiesību institūti)

Starptautiskās organizācijas, kas darbojas cilvēktiesību jomā

Starptautiskās nevalstiskās cilvēktiesību organizācijas