Cilvēktiesību Žurnāls #6 / Juristu Žurnāls #5


SATURS

A. bloks
Raksti par tiesību jautājumiem


Haviers de Kremedess
. Cilvēktiesību kataloga iekļaušana Latvijas Republikas Satversmē


Pīters van Dīks.
Vienota cilvēktiesību sistēma Eiropā


Asbjorns Eide.
Starptautiskās cilvēktiesības: prasības pret nacionālajām tiesībām un to piemērošanu


Ārijs Blūds.
Starptautiskās normas mazākumtautību tiesību jomā


Egils Levits.
Cilvēktiesību normas un to juridiskais rangs Latvijas tiesību sistēmā


Ineta Ziemele.
Starptautisko cilvēktiesību vieta un nacionālo tiesību atiiecības


B. bloks
Eiropas Cilvēktiesību tiesas dokumenti


Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma apskats
ECK 11.pants - Fogta pret Vāciju (Vogt v. Germany)
Egils Levits.
Sprieduma komentārs: Cilvēku uzskatu un biedrošanās brīvība un ierēdņa lojalitātes pienākums pret valsti


C. bloks
Latvijas tiesu nolēmumi


Kazarovecs pret Iecavas Vidusskolu (18.05.1996)
Egils Levits. Sprieduma komentārs: Pozitīva nostāja pret starptautiskām cilvēktiesību normām Latvijas tiesas spriedumā


D. bloks
InformācijaCilvēktiesību starptautisko daudzpusējo līgumu saraksts, kuriem Latvija ir pievienojusies
Starptautiski rekomendējoša rakstura dokumenti, kurus Latvija ir atzinusi par juridiski saistošiem
Cilvēktiesības
Ineta Ziemele. Eiropas drošības un sadarbības organizācija
Mārtiņš Mits. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts
Jautrīte Briede. Par "Cilvēktiesību Žurnālu"
Aivars Fogels. Recenzija "Latvija: Starptautiskās organizācijas. Starptautiskie līgumi"
Aivars Fogels. Jauns zinātnisks pētījums par Honkongu