Cilvēktiesību Žurnāla numuru satura rādītāji

Cilvēktiesību Žurnāls #1 "Starptautiskā konference "Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānismi""
Cilvēktiesību Žurnāls #2 "Latvijas Republikas ievada ziņojums par Starptautiskā pakta "Par pilsoņu un politiskajām tiesībām" izpildi Latvijā"
Cilvēktiesību Žurnāls #3 "Aktuāli cilvēktiesību jautājumi Latvijā"
Cilvēktiesību Žurnāls #4 "Latvijas tiesību teorija cilvēktiesību kontekstā"
Cilvēktiesību Žurnāls #5 "Administratīvais process un cilvēktiesības"
Cilvēktiesību Žurnāls #6 / Juristu Žurnāls #5
Cilvēktiesību Žurnāls #7/8 "Mazākumtiesību rokasgrāmata"
Cilvēktiesību Žurnāls #9-12 "Satversme un cilvēktiesības: gadagrāmata 1999"
Cilvēktiesību Žurnāls #13-14 "Policija un cilvēktiesības. Eiropas aktualitātes"


Latvian Human Rights Quarterly #1 "Human Rights in Latvian Legal Theory"
Latvian Human Rights Quarterly #2 "Administrative Procedure and Human Rights"
Latvian Human Rights Quarterly #3/4 "Human Rights Debate in Latvia 1995-1997"
Latvian Human Rights Quarterly #5/6 "Minority Rights Handbook"
Latvian Human Rights Quarterly #7-10 "Constitution and Human Rights: Yearbook 1999"