Cilvēktiesību Žurnālā publicēto Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskatiECK* pants
Lietas nosaukums
Publicēts Cilvēktiesību Žurnālā
2. pants
 Makanns un citi pret Apvienoto Karalisti (McCann and Others v. the United Kingdom), 27.09.1995
#3, 1996
3. pants
 Ribičs pret Austriju (Ribitsch v.Austria), 04.12.1995
#3, 1996
4. pants
 Šmits pret Vāciju (Schmidt v.Germany), 18.07.1994
#3, 1996
5. pants
 Kvinns pret Franciju (Quinn v. France), 22.03.1995
#4, 1997
6. pants
 Farmeijers pret Austriju (Pfarrmeier v. Austria), 23.10.1995
#4, 1997
7. pants
 Džamils pret Franciju (Jamil v. France), 08.06.1995
#4, 1997
8. pants
 Halforda pret Apvienoto Karalisti (Halford v. UK), 25.06.1997
#5, 1997
9. pants
 Valsamis pret Grieķiju (Valsamis v. Greece), 18.12.1996
#5, 1997
10. pants
 Oberšliks pret Austriju #2 (Oberschlik v. Austria #2), 01.07.1997
#5, 1997
11. pants
 Fogta pret Vāciju (Vogt v. Germany), 26.09.1995
#6, 1997
11. pants
 Sociālistu partija un citi pret Turciju (The Socialist Party and Others v. Turkey), 25.05.1998
#9-12, 1999
11. pants
 Sidiropouluss un citi pret Grieķiju (Siridopoulus and Others v. Greece), 10.07.1998
#9-12, 1999
13. pants
 Kamencinds pret Šveici (Camenzind v. Switzerland), 16.12.1997
#9-12, 1999
13. pants
 Aidina pret Turciju (Aydin v. Turkey), 25.09.1997
#9-12, 1999
14. pants
 Vermeire pret Beļģiju (Vermeire v. Belgium), 29.11.1991
#9-12, 1999
14. pants
 Petrovics pret Austriju (Petrovic v. Austria), 27.03.1998
#9-12, 1999
1.prot. 1. pants
 Aka pret Turciju (Aka v. Turkey), 23.09.1998
#9-12, 1999
1.prot. 1. pants
 Svētie klosteri pret Grieķiju (Holy Monasteries v. Greece), 09.12.1994
#9-12, 1999
1.prot. 2. pants
 Efstratio pret Grieķiju (1) (Efstratiou v. Greece(1)), 18.12.1996
#13-14, 2000
1.prot. 3. pants
 Gitonas un citi pret Grieķiju (Gitonas and Others v. Greece), 01.07.1997
#13-14, 2000
4.prot. 2. pants
 Raimondo pret Itāliju (Raimondo v. Italy), 22.02.1994
#13-14, 2000
7.prot. 4. pants
 Oliveira pret Šveici (Oliveira v. Switzerland), 30.07.1998
#13-14, 2000
* Eiropas Cilvēktiesību konvencija


Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu apskati sagatavoti ar Eiropas Padomes informācijas un dokumentācijas centra atbalstu.