Redakcijas kolēģija


Arvīds Dravnieks

Latvijas Juristu biedrības prezidija loceklis,
LR tieslietu ministra padomnieks

Aivars Fogels

Dr.iur., LU Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību katedras vadītājs,
Bēgļu lietu apelācijas padomes priekšsēdētājs

Andris Guļāns

Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Vija Jākobsone

zvērināta advokāte,
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja vietniece,
Latvijas Juristu biedrības viceprezidente

Egils Levits

Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis no Latvijas

Edgars Meļķisis

Dr.hab.iur., Latvijas Juristu biedrības viceprezidents

Antons Seiksts

LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs

Ineta Ziemele

Dr.iur., Cilvēktiesību institūta direktora pienīkumu izpildītāja (1995-1999),
Lundas Universitātes (Zviedrija) un Rīgas Juridiskās augstskolas profesore