Personāls


"Cilvēktiesību Žurnāla" idejas autore
Ineta Ziemele


Dibinātājs un ilglaicīgs galvenais redaktors
Oskars Galanders


Galvenā redaktore
Gita Feldhūne


Žurnāla redaktori
Mārtiņš Pujats

un
Jānis Smiltnieks


Literārā redaktore
Māra Melne


Redaktora palīgs
Aivars Vidžups