Pasūtījuma forma

VĒLOS PASŪTĪT ČETRUS
        2000   2001   2002   gada
Cilvēktiesību Žurnāla (latviski)
Latvian Human Rights Quarterly (angliski)

Numurus par summu:
Ls 3     - Latvijā  

USD 25    - Eiropas valstīs
USD 30    - Citās valstīs

MAKSĀJUMS TIKS VEIKTS AR:
  PĀRSKAITĪJUMU ADRESĒJOT:
    VK Rīgas norēķinu centrsLatvijas Universitāte (LV 90000076669)
    Raiņa bulv. 19, Rīga LV-1586, LATVIJA
    Konta # 000361101, Subkonta # 71501300000
    Latvijas Banka, kods 310101170     Ar norādi Cilvēktiesību Žurnāls

  LŪDZU ATSŪTIET RĒĶINU

(tikai juridiskajām personām)

PASŪTĪTĀJS:
Vārds:
Organizācija:
Adrese:
Valsts:
Tālrunis:   Fakss:
E-pasts: