Publikāciju sērija "Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta bibliotēka"1998.gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēkiesību institūts uzsāka jaunu publikāciju sēriju ar nosaukumu "Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta bibliotēka". Šajā sērijā ir paredzēts publicēt Institūta veiktos pētījumus.


Sērijā publicētās grāmatas:

Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesas un administratīvais process
Inetas Ziemeles redakcijā

Mazākumgrupu (minoritāšu) integrācijas aspekti Latvijā
Dr. Inetas Ziemeles redakcijā