Cilvēktiesību institūta darbiniekiPastāvīgie darbinieki

Oskars Galanders

Tiesību maģistrs, Personu datu drošības un aizsardzības speciālists


Cilvēktiesību institūta padomnieki

Ineta Ziemele

Tiesību zinātņu doktore, Kembridžas Universitāte, Lielbritānija
Cilvēktiesību institūta direktore no 1995.gada līdz 1999.gadam

Mārtiņš Mits

Cilvēktiesību maģistrs, Notingemas Universitāte, Lielbritānija
Cilvēktiesību institūta direktora p.i. no 1999.gada līdz 2002.gadam


Bijušie pastāvīgie darbinieki

Gita Feldhūne

Tiesību zinātņu doktore, Centrāleiropas Universitāte, Ungārija
Direktora p.i. / Cilvēktiesību Žurnāla galvenā redaktore


Oskars Galanders

Tiesību zinātņu bakalaurs, jurists, Latvijas Universitāte
Cilvēktiesību Žurnāla galvenais redaktors

Vineta Skujeniece

Tiesību zinātņu maģistre, Rīgas Juridiskā augstskola
Pētniece

Aivars Vidžups

Tiesību zinātņu students, Latvijas Universitāte
Vecākais lietvedis / Vasaras skolas koordinators


Pieaicinātie pētnieki


Ineta Tāre

Tiesību zinātņu maģistre, Latvijas Universitāte
Labklājības Ministrijas Darba departamenta direktore

Artūrs Kučs
Cilvēktiesību maģistrs, Padujas Universitāte, Itālija
Cilvēktiesību institūta pētnieks

Aina Antāne
Diplomēta vēsturniece, Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra izpilddirektore

Dace Āboliņa [Mita]
Tiesību zinātņu maģistre, Padujas Universitāte, Itālija
Saeimas Juridiskā biroja konsultante

Ilze Bērziņa

Tiesību zinātņu maģistre, Lundas Universitāte, Zviedrija


Pieaicinātie darbinieki

Māra Melne

Cilvēktiesību Žurnāla literārā redaktore

Kristofers Godārs

Latvian Human Rights Quarterly literārais redaktors