PētījumiInformācijas pieejamība Latvijā: Tiesību aktu izvērtējums

Latvijas situācijas raksturojums Eiropas Savienības Rasu direktīvas prasību kontekstā (angļu valodā)