Cilvēktiesību institūta Dokumentācijas centrsLatvijas Cilvēktiesību institūtam bija Dokumentācijas centrs, kurš piedāvāja visiem interesentiem dažāda veida literatūru, kas saistīta ar cilvēktiesību jautājumiem. Literatūras klāstā bija atrodami starptautiskie cilvēktiesību dokumenti, Eiropas Komisijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas darbības pārskati, zinātniskās publikācijas, mācību grāmatas, rokasgrāmatas, dažādu starptautisku, valsts un nevalstisko organizāciju ziņojumi, periodiskie izdevumi, kā arī konferenču un semināru materiāli. Institūts regulāri saņēma ANO, Eiropas Padomes, EDSO dokumentus.

Lielākā daļa literatūras avotu bija angļu valodā, nedaudz mazāk arī latviešu un krievu valodā.

Dokumentācijas bija centrā pieejami arī visi Cilvēktiesību Žurnāla numuri, kā arī sērijā Cilvēktiesību institūta bibliotēka publicētie izdevumi. Cilvēktiesību Žurnālu izdeva Cilvēktiesību institūts un tas atspoguļoja cilvēktiesību problēmas un to risinājumus Latvijā un ārvalstīs. Žurnāls bija domāts kā profesionāls izdevums juridisko fakultāšu studentiem, Latvijas juristiem un citu nozaru pārstāvjiem, kas specializējas cilvēktiesībās.

Dokumentācijas centrs atradās Cilvēktiesību institūta telpās.

Dokumentācijas centrs tika izformēts un vairums tā fondi nonāca LU Sociālo zinātņu bibliotēkas pārziņā, kura atrodas Raiņa bulv 19, Rīgā, bet neliela to daļa - LU Juridiskās fakultātes Metodiskajā kabinetā.