Latvijas Universitātes
Juridiskās fakultātes
Cilvēktiesību institūts

aicina pieteikties juristus un pēdējo kursu tiesību zinātņu studentus uz

starptautisku vasaras skolu
Cilvēktiesības un to īstenošana: Eiropas un Baltijas valstu pieredze

2003.gada 11. - 22.augusts


Vasaras skola norisināsies no 2003.gada 11.augusta līdz 22.augustam Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta telpās Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

Programmas saturs:

1. Ievads cilvēktiesību sistēmā.
2. Cilvēktiesību izpratnes vēsturiskā attīstība. Tās būtība demokrātiskā sabiedrībā.
3. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Instrumenti, īstenošana un institūcijas ANO sistēmā.
4. Cilvēktiesību komiteja.
5. Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja.
6. Spīdzināšanas novēršanas komiteja.
7. Ekonomiskās un sociālās tiesības. Instrumenti, īstenošana un institūcijas ANO sistēmā.
8. Eiropas Sociālā harta.
9. Mazākumtautību tiesības. Eiropas vispārējā mazākumtautību aizsardzības konvencija.
10. Eiropas Padome. Cilvēktiesības Eiropas sistēmā. Eiropas Cilvēktiesību tiesa.
11. Cilvēktiesības EDSO sistēmā.
12. Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēle.

Lekcijas un praktiskos darbus vadīs Latvijas eksperti - Dr.iur. Ineta Ziemele (Kembridža, Lielbritānija), S.J.D. Gita Feldhūne (Centrāleiropas Universitāte, Ungārija), LL.M. Mārtiņš Mits (Notingema, Lielbritānija), kā arī ārvalstu eksperti, tai skaitā no Abo-Akadēmijas Cilvēktiesību institūta (Somija) un Raula Valenberga Cilvēktiesību un humanitāro tiesību institūta (Zviedrija).

Nodarbības notiks lekciju un praktisko darbu veidā. Kursa beigās notiks Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēle. Kursa laikā tiks organizētas vizītes uz valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumu risināšanu - Satversmes tiesu, Parlamentu, Ārlietu ministriju, Valsts Cilvēktiesību biroju, Rīgas Juridisko augstskolu un citām.

Darba valoda - krievu valoda

Dalībnieki - NVS un Baltijas valstu juristi un pēdējo kursu tiesību zinātņu studenti

Dalības maksa: 15 Ls

Ja vēlaties pieteikties uz vasaras skolu, lūdzu aizpildiet pieteikuma formu un kopā ar vismaz vienu rekomendācijas vēstuli līdz 15.maijam nogādājiet personīgi Cilvēktiesību institūtā vai pa pastu.

Uzziņas pa e-pastu aivarsv@lanet.lv vai telefonu 7034559

Vasaras skolu finansiāli atbalsta Eiropas Padome, Abo Akadēmijas Cilvēktiesību institūts un Latvijas Universitāte.