Vasaras skola
"Cilvēktiesības un to īstenošana: Eiropas un Baltijas valstu pieredze"


Rīga, 2002.gada 12. - 23. augusts


Jau trešo gadu vasaras otrajā pusē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts rīkoja vasaras skolu "Cilvēktiesības un to īstenošana: Eiropas un Baltijas valstu pieredze". Šogad vasaras skola norisinājās no 12. līdz 23.augustam, un vasaras skolas dalībnieki pārstāvēja desmit valstis - Armēniju, Azerbaidžānu, Igauniju, Krieviju, Latviju, Lietuvu, Moldovu, Baltkrieviju, Gruziju un Ukrainu, ka arī plašu juridisko profesiju klāstu - dalībnieku vidū bija ārlietu un tieslietu ministriju ierēdņi, tiesneši, ombuda institūcijas pārstāvji, valsts parstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbinieki, augstskolu pasniedzēji, studenti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Divu nedēļu laikā vasaras skolas dalībnieki tika iepazīstināti ar cilvēktiesību pamatjautājumu tiesiskajiem aspektiem - starptautiskajiem standartiem un to īstenošanas mehānismiem, īpašu uzmanību pievēršot jaunākajām tendencēm cilvēktiesību aizsardzībā Eiropā, tai skaitā pilsonisko un politisko tiesību, ekonomisko un sociālo tiesību, kā arī mazākumtautību tiesību aizsardzībai Eiropas Padomes ietvaros. Ņemot vērā to, ka vasaras skolas dalībnieku parstavētajās valstīs pastāv daudzas līdzīgas problēmas, un to, ka darbs vasaras skolā noritēja krievu valodā, tādējādi dodot līdzdalības iespējas tiem dalībniekiem, kas nepārvalda angļu vai citas svešvalodas, cilvēktiesības tika apgūtas, balstoties uz problēmām un to risinājumiem, kas ir kopīgi vasaras skolas dalībvalstīm un līdz ar to arī viegli uztverami.

Nodarbības vasaras skolā sastāvēja no lekcijām un praktiskā darba grupās, ko šogad vadīja Latvijas speciālisti - Dr.iur. Ineta Ziemele (Kembridža, Lielbritānija), Dr.iur. Gita Feldhūne (Centrāleiropas Universitāte, Ungārija), LL.M. Mārtiņš Mits (Notingema, Lielbritānija), LL.M. Vineta Skujeniece (Rīgas Juridiskā augstskola, Latvija), LL.M. Ilze Bērziņa (Lunda, Zviedrija), kā arī ārvalstu eksperti, tai skaitā no Abo-Akadēmijas Cilvēktiesību institūta (Somija) un Lietuvas Republikas Augstākās tiesas.

Kā šīgada jauninājums vasaras skolas programmā tika iekļauta tiesas procesa Eiropas Cilvēktiesību tiesā izspēle, kas norisinājās Rīgas Juridiskās augstskolas telpās. Tās laikā vasaras skolas dalībniekiem bija jārisina šāds uzdevums: priekšvēlēšanu kampaņas gaitā partija "Mēs domājam par nākotni" parāda televizijā reklāmu, kurā ar domu, ka tas ir nevēlami, attēlots, ka melnādaini puiši dejo ar tautastērpā ģērbtu meiteni un stāv sardzē pie valsts X brīvības pieminekļa. Tāpat reklāma ataino skrandās tērptus valsts X zemniekus un Briseles ierēdni, kas tirgū barbariski sašķaida ES standartiem neatbilstošus tomātus. Pēc tam, kad televīzija atsakās atkārtoti rādīt šo reklāmu, jo tā kurinot rasu naidu, tā tiek pārveidota: melnādaino puišu sejas rotā zīme "iebraukt aizliegts", tautā saukta arī par "ķieģeli", un kadrā ir uzraksts "Kāpēc mums negrib ļaut par to runāt?" Taču televīzija joprojām atsakās šo reklāmu pārraidīt, jo uzskata, ka reklāma pēc būtības nav mainījusies. Partija griežas tiesā, taču, nepanākusi aizlieguma atcelšanu, jo valsts X tiesas uzskata, ka vārda brīvības ierobežojums ir pamatots, griežas Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
Pēc izspēles beigām vasaras skolas dalībnieki vienprātīgi atzina, ka tiesas procesa izspēle ir noderīga un nepieciešama šādas vasaras skolas programmā, jo tieši sagatavošanās darbs grupās, kā arī uzstāšanās un savu argumentu izklāstīšana ir tās lietas, kas rosina pielietot esošās zināšanas dzīvē.

Viens no vasaras skolas uzdevumiem bija iepazīstināt tās dalibniekus ar cilvēktiesību situāciju Latvijā, tādēļ papildus nodarbībām tika organizētas vizītes uz Saeimu, Ārlietu ministriju, Satversmes tiesu, Valsts cilvēktiesību biroju, Cilvēktiesību un etnisko studiju centru, Rīgas Juridisko augstskolu, kur vasaras skolas dalībniekiem bija iespēja tikties ar šo institūciju darbiniekiem un iepazīties ar valstisko un nevalstisko institūciju praktisko darbību cilvēktiesību jomā, turklāt secinot, ka Latvija daudzās jomās ir paveikusi lielu darbu un arī apsteigusi citas valstis.

Vasaras skolas norise nebūtu bijusi iespējama bez Eiropas Padomes, Abo-Akadēmijas Cilvēktiesību institūta (Somija) un Latvijas Universitātes atbalsta, kas jau trešo gadu sniedz palīdzību vasaras skolas organizēšanā. Pateicoties Rīgas Juridiskās augstskolas atbalstam, vasaras skolas darbā šogad varēja piedalīties par trīs dalībniekiem vairāk nekā pagājušajā gadā, kad vasaras skolā piedalījās septiņpadsmit dalībnieki. Ar Lundas Universitātes Raula Valenberga institūta atbalstu nodarbības un tiesas procesa izspēli vasaras skolā vadīja arī Ineta Ziemele, kas ir šī institūta viesprofesore un Rīgas Juridiskās augstskolas profesore.

Tas, ka vasaras skolas noslēguma pasākumā tās dalībnieki izteica lielu gandarījumu un pateicību par iespēju piedalīties šajā skolā, uzsverot, cik ļoti noderīgas būs šeit iegūtās zināšanas viņu turpmākajā ikdienas darbā, liecina, ka Latvijas cilvēktiesību speciālistu uzkrātā pieredze ir noderīga ne tikai Latvijas juristiem un ka vasaras skolai jāsaglabājas kā ikgadējam notikumam Latvijas juridiskajā dzīve.