Stažieru apmācības programma


Reģionālie NVO centri vasaras brīvdienu laikā piedāvā vecāko klašu skolēniem, studentiem un citiem interesentiem iespēju piedalīties unikālā stažieru mācību programmā sekojošās apakšprogrammās:

- Nevalstisko organizāciju (NVO) attīstība
- NVO un cilvēktiesības
- Vienādas iespējas visiem

Programmas mērķis ir rosināt jauniešus aktīvi piedalīties vietējās sabiedrības dzīvē, nodot viņiem informāciju un pieredzi NVO darbības jomā.

Dalība šajā programmā ir bezmaksas. Absolventi saņems zināšanas un iemaņas apliecinošus sertifikātus.

Tuvāku informāciju par šo programmu un pieteikumu formas iespējams saņemt Reģionālajos NVO atbalsta centros.