Universālie starptautiskie cilvēktiesību dokumentiUniversālie cilvēktiesību dokumenti angļu valodā


Pilns ANO dokumentu saraksts

ANO Cilvēktiesību dokumentu saraksts

ANO Cilvēktiesību dokumentu teksti angļu valodā (tematisks katalogs)

Visu ANO ģenerālās asamblejas no 1981.gada pieņemto dokumentu teksti angļu valodā

UNESCO dokumentu teksti angļu valodā

Starptautiskās darba oganizācijas (ILO) dokumentu teksti angļu valodā

Citas noderīgas www saites