Reģionālie cilvēktiesību dokumenti


Citu reģionālo cilvēktiesību dokumentu teksti latviešu valodā

Pilns Eiropas Padomes konvenciju saraksts

Eiropas Padomes informācijas un dokumentācijas centrā pieejamie Eiropas padomes konvenciju tulkojumi

Eiropas Padomes informācijas un dokumentācijas centrā pieejamie citu Eiropas padomes dokumentu tulkojumi


Reģionālo cilvēktiesību dokumentu teksti angļu valodā

Eiropas Padomes dokumentu teksti angļu valodā

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas dokumenti angļu valodā